Název: Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Autoři: T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Typ dokumentu: Technické zprávy
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.
Klíčová slova: gis; GIS; GPS; hardware; krajina; letecká navigace; navigace; software; systém informační geografický; systém poziční celosvětový; zásah do přírody a krajiny; aerial navigation; geographic information systems; geographical information system; GIS; global position system; GPS; hardware; intervention in nature and landscape; landscape; navigation; software
Číslo projektu: VaV/640/2/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007GYPB

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123651


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Technické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2012-09-05, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet