Original title: Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Authors: T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Document type: Technical reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.
Keywords: aerial navigation; geographic information systems; geographical information system; GIS; global position system; GPS; hardware; intervention in nature and landscape; landscape; navigation; software; gis; GIS; GPS; hardware; krajina; letecká navigace; navigace; software; systém informační geografický; systém poziční celosvětový; zásah do přírody a krajiny
Project no.: VaV/640/2/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007GYPB

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123651


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Technical reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share