Original title: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
Authors: SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Document type: Progress reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. Druhá část zprávy obsahuje kapitoly 1.6 až 1.17.
Keywords: Austria; biodegradable waste; Czech Republic; environmental impact; Germany; mechanical-biological treatment of wastes; municipal waste; residual waste; sampling; Spain; waste production; Německo; odběr vzorků; odpady komunální; odpady rozložitelné biologicky; odpady směsné; produkce odpadů; Rakousko; vliv na ŽP; zpracování odpadů mechanicko-biologické; Česká republika; Španělsko
Project no.: SL/7/183/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007GYUM

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123529


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share