Název: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Autoři: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Typ dokumentu: Zprávy z průzkumu
Rok: 1980
Jazyk: cze
Abstrakt: Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.
Klíčová slova: cestovní ruch; chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; odpovědnost za poškození ŽP; poskytování informací; poškození ŽP; průzkum mínění; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; rekreace; styk s veřejností; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru; behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; mountain tourism; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; opinion survey; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; sociological survey; tourism; tourist industry; trend of opinion
Číslo projektu: R-1

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9AWZ

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119107


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Zprávy z průzkumu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet