Název: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Autoři: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Typ dokumentu: Zprávy z průzkumu
Rok: 1979
Jazyk: cze
Abstrakt: Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Klíčová slova: analýza; chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; odpovědnost za poškození ŽP; poskytování informací; poškození ŽP; prostředky sdělovací hromadné; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; rekreace; rešerše; rešeršní služby; rozvoj obce; rozvoj udržitelný; ruch cestovní; sdělovací prostředky; styk s veřejností; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru; analysis; behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; mass media; mountain tourism; municipality development; news media; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; search; search services; sociological survey; sustainable development; tourism; trend of opinion
Číslo projektu: R-1

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9AZK

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119106


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Zprávy z průzkumu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet