Název: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Autoři: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
Typ dokumentu: Zprávy z průzkumu
Rok: 1980
Jazyk: cze
Abstrakt: První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Klíčová slova: chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; poskytování informací; propagace; průzkum mínění; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; reklama; rekreace; styk s veřejností; středisko informační; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru; advertising; behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; information centre; mountain tourism; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; opinion survey; promotion; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; sociological survey; sustainable development; tourism; trend of opinion
Číslo projektu: R-1

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9ATE

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119104


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Zprávy z průzkumu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet