Název: Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr
Autoři: GeoVision, Brno
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s uvažovaným umístěním malé vodní elektrárny. Při revizi ÚSES byly prověřeny rovněž návaznosti všech hierarchických úrovní ÚSES do sousedních území a aktuální stav vymezení skladebných částí ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Cílem revize bylo prověřit reprezentativnost dosavadního vymezení NRBC, provázat všechny hierarchické úrovně podle požadovaných metodických postupů a posoudit vliv uvažovaného záměru na ekostabilizační funkce biocentra.
Klíčová slova: biocentrum; dopad na krajinu; elektrárna vodní malá; Morava; posouzení; Raškov; vliv na ŽP; ÚSES; appraisal; biocentre; effect on the environment; impact on landscape; Morava river; Raškov; small water power plant; TSES
Číslo projektu: e4/504/09

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N99KU

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119079


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet