Original title: Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Authors: Šindlar, Miloslav
Document type: Analysis
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Keywords: flood analysis; flood control; flood control measure; geographic information systems; geographical information system; GIS; hydroecological information system; measure of environmental nature; protective measure; analýza povodně; GIS; gis; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; protipovodňová ochrana; systém informační geografický; systém informační hydroekologický
Project no.: e4/420/08

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N99RV

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119067


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share