Název: Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Autoři: Šindlar, Miloslav
Typ dokumentu: Analýzy
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Klíčová slova: analýza povodně; GIS; gis; ochrana před povodněmi; opatření ochranné; opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; protipovodňová ochrana; systém informační geografický; systém informační hydroekologický; flood analysis; flood control; flood control measure; geographic information systems; geographical information system; GIS; hydroecological information system; measure of environmental nature; protective measure
Číslo projektu: e4/420/08

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N990M

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119066


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Analýzy
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet