Název: Zlepšení využívání směsných komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů‚ včetně odpadů z kuchyní
Autoři: DEKONT ENV.T., s.r.o, Brno ; Zhyltsová, Julie ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Vytvoření optimalizovaných návrhů kapacit jak pro zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů, tak pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v ČR v návaznosti na Tematické strategie EU a novou legislativu EU a ČR. Ověření návrhů na pilotním území vybraného kraje a vytvoření publikace pro realizaci navržených změn pro řízení OH v tomto území. Zpracování koncepce (metodiky) pro MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a její využití v aktualizaci POH ČR (Plánu odpadového hospodářství České republiky) a krajů, případně dalších koncepčních dokumentech MŽP včetně legislativních předpisů. Vytvoření návrhu systému indikátorů pro monitoring zavedených změn a software pro podporu realizace této koncepce a navržené indikátory. Popis pilotního projektu v Jihomoravském kraji. Rukopis knihy Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.
Klíčová slova: analýza odpadů; analýza systému informačního; hospodářství odpadové; legislativa k odpadům; metodika; metody; návrh systémů informačních; odpady biologické; odpady komunální; odpady kuchyňské; odpady rozložitelné biologicky; prognóza; snižování množství odpadů; analysis of information system; biodegradable waste; biological waste; design of information system; kitchen waste; methodology; methods; municipal waste; prognosis; waste analysis; waste legislation; waste management; waste reduction
Číslo projektu: SP/2F1/57/08 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N8JJE

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118948


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet