Název: Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
Autoři: Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: Živnostenské odpady jako odpady vznikající ve sféře služeb a drobných výrobních činností byly klasifikovány souborem vybraných ekonomických činností, byla analyzována jejich produkce a způsoby nakládání s nimi. Byla navržena opatření na snižování produkce těchto odpadů a zvýšení jejich využití. Je popsán postup prací v jednotlivých letech řešení projektu. S nezbytností osvěty mezi producenty živnostenského odpadu souvisí i vznik publikace, která je samostatnou přílohou této zprávy.
Klíčová slova: internet; odpady komunální; odpady nebezpečné; odpady živnostenské; podpora informační; prevence vzniku odpadů; předcházení vzniku odpadů; služba informační; trénink; vzdělání; vzdělávání; commercial waste; education; hazardous waste; information assistance; information service; internet; Internet; municipal waste; prevention of waste generation; training; waste avoidance
Číslo projektu: SPII2F1/2/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S4D86

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118792


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet