Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Monitoring kvality a kvantity vody v povodí řeky Olešky v období únor - září 2010
Autoři: Flow - group, Brno
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Popis monitoringu kvality a kvantity povrchových vod v povodí recipientu Oleška se zaměřením na povodňové stavy. Získání poznatků o průtokových poměrech ve vybraných měrných profilech. Získání poznatků o srážko-odtokových poměrech a jejich vlivu na kvalitativní a kvantitativní změny povrchových vod a odtoku z biologických ČOV. Zvýšené průtoky v povodí Olešky prokázaly změny fyzikálně-chemických parametrů na jednotlivých měrných profilech se změnou průtokových stavů.
Klíčová slova: ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; odtok; Oleška; povodí Labe; průtok vody; vliv antropogenní; vody odpadní; vzorkování; zdroje vodní; znečištění mikrobiální; znečištění toxické; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika; čistírna OV komunální; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river basin; environmental burden; hydrology; microbial pollution; municipal wastewater treatment plant; Oleška river; run-off; sampling; toxic pollution; wastewater; water ecosystem; water flow; water flow rate; water pollution; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5J52

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118634


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet