Název: Monitoring výskytu a cílené využívání entomopatogenních hub přirozeně asociovaných s populacemi lýkožrouta smrkového Ips typographus L
Autoři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Bohatá, Andrea ; Landa, Zdeněk
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem projektu je v návaznosti na monitoring přítomnosti entomopatogenních hub v přímé asociaci s Ips typographus vypracovat a ověřit metodický postup, ve kterém by vybrané druhy entomopatogenních hub byly záměrně introdukovány na vybraných lokalitách NP Šumava s cílem záměrně indukovat vznik ohnisek onemocnění. Součástí projektu je i vytvoření specifické sbírky kmenů entomopatogenních hub, vypracování postupů polyfaktoriální charakterizace kmenů hub, optimalizace postupů povrchové kultivace a aplikace hub zpět do místa jejich výskytu. Průběh řešení a výsledky projektu byly průběžně zveřejňovány na internetové stránce a prezentovány pro veřejnost prostřednictvím informačních středisek Správa NP a CHKO Šumava. Zpráva uvádí základní tematické okruhy řešení: Biodiverzita - Monitoring výskytu entomopatogenních hub na více než 60 lokalitách NP Šumava a monitoring kůr. Byl realizován velkoplošný monitoring včetně založení a údržby sbírky kultur kmenů získaných v průběhu monitoringu. Charakteristika a markerování kmenů - do sbírky byly uloženy kmeny identifikované a parametrizované pomocí základních růstových, produkčních, vitálních a morfologických charakteristik. Aplikované biotechnologie - produkce, distribuce a aplikace biopreparátů na bázi lokálních kmenů houby Beauveria bassiana. Aplikace a hodnocení účinnosti - jsou uvedeny závěry z aplikace biopreparátu a monitorování výskytu patogenu po jeho aplikaci.
Klíčová slova: biodiverzita; biotechnologie; houby; introdukce druhů rostlinných; kůrovec; les smrkový; lýkožrout smrkový; monitoring; monitorování; NP Šumava; návrh systémů informačních; obnova biotopu; organismus patogenní; rekultivace; restaurování; škůdce lesní; bark beetle; biodiverzita; biotechnologies; biotechnology; biotope restoration; design of information system; European spruce bark beetle; forest pest; fungi; introduction of plant species; monitoring; NP Šumava Mts.; pathogenic organism; restoration; spruce forest
Číslo projektu: SP/2d1/41/08 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5GO0

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118621


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet