Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Sledování dynamiky různých typů znečištění vodního prostředí (nutrienty, mikrobiální a chemická kontaminace povrchových vod) za odlišných srážko-odtokových situací. Proběhlo monitorování výskytu fekálních kolimorfních bakterií a E. coli v souvislosti se změnami průtoků v tocích Oleška a Popelka v době jarního tání a po letních přívalových deštích. Byl zjištěn negativní dopad vydatných nebo přívalových dešťů na méně znečištěné části toků (splachy, resuspendace sedimentů). Jarní tání má negativní dopad na funkci ČOV a zasahuje profily pro odtoky z ČOV. V příloze jsou uvedeny výsledky měření. Je studováno ovlivnění toků Oleška a Popelka odtoky z ČOV Stará Paka a Lomnice na Popelkou. V příloze jsou uvedeny články, které reflektují hlavní zjištění projektu.
Klíčová slova: bakterie fekální; ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Jizera; Labe; odtok; Polabí; povodí Labe; průtok; vliv antropogenní; voda odpadní; vzorkování; zdroj mikrobiální; zdroje vodní; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika; čistírna OV komunální; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river; Elbe river basin; Elbe river region; environmental burden; faecal bacterium; hydrology; Jizera river; microbial resource; municipal wastewater treatment plant; run-off; sampling; wastewater; water ecosystem; water flow; water pollution; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5J3C

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118434


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet