Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Migrace škodlivých látek v povodí Labe (radionuklidy – tritium)
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kalová, Hana ; Komárek, Michal ; Novák, Michal ; Ivanovová, Diana ; Blažková, Šárka ; Hanslík, Eduard
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Jsou popsány uskutečněné odběry vzorků pro stanovení tritia v profilu Vltava Solenice., Labe Hřensko. Na základě vzorků a kombinovaných údajů o průtocích (ČHMÚ) a o aktivitě tritia z jednotlivých vypouštěných kontrolních nádrží (ČEZ) je průběžně hodnocena migrace tritia v povodí Vltavy a Labe. Zpráva obsahuje články vztahující se k řešení problému.
Klíčová slova: ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; JE Temelín; Labe; odtok; Polabí; povodí Labe; radioaktivita; radionuklid; tritium; VD Orlík; vliv antropogenní; Vltava; vzorkování; zdroje vodní; zátěž ekologická; Česká republika; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river; Elbe river basin; Elbe river region; environmental burden; hydrology; NPP Temelín; Orlík reservoir; radioactivity; radionuclide; run-off; sampling; tritium; Vltava river; water ecosystem; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5I8U

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118433


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet