Název: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Kaly z komunálních ČOV
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vološilová, Dagmar
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: V první části jsou popsány možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR a EU včetně související legislativy, informací o pohledu řešení v EU, použitelnosti strategií a nástrojů k redukování množství biologicky rozložitelných odpadů, které se ukládají na skládky. Byly připraveny podklady pro optimální varianty nakládání s odpadem z kuchyní a stravoven pro podmínky ČR s využitím zkušeností ze zahraničí. Ve vzorcích kompostů byly stanoveny mikrobiální ukazatele a byla stanovena stabilita a zralost kompostu. Byl proveden provozní pokus na vybrané kompostárně s cílem vyhodnotit účinnost hygienizace ověřením procesu vnesenými indikátorovými mikroorganismy. Byl zkompletován přehled činností pro BRO v ČR, doplněn o údaje z rešeršní činnosti do již vytvořeného geografického strukturovaného přehledu. Ve druhé části je popis zkoumání zůstatků jednotlivých druhů léčiv, steroidů a etoxylátů v kalech z ČOV. Výsledky rozborů jsou porovnávány s výsledky roku 2009. Zůstatek léčiv v neodvodněném kalu je vyšší než v kalu odvodněném.
Klíčová slova: analýza chemická; analýza mikrobiologická; ekotoxicita; Evropská unie; kal čistírenský; kompostování odpadů; lék; odpady kuchyňské; odpady potravinářské; odpady rozložitelné biologicky; právní předpisy; předpisy právní; steroid; test laboratorní; vyhnívání anaerobní; Česká republika; anaerobic digestion; biodegradable waste; chemical analysis; Czech Republic; ecotoxicity; European union; European Union; food waste; kitchen waste; laboratory test; legal regulations; medicinal drug; microbiological analysis; sewage sludge; steroid; waste composting
Číslo projektu: MZP0002071102 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N5DXP

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118412


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet