Název: Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území
Autoři: Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu a v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, diferenciace území podle velikosti imisní zátěže a podle hodnot biodiverzity lesních ekosystémů, návrh lesního managementu s ohledem na přírodní podmínky a na současný stav lesních porostů. Byly definovány základní typy lesních ekosystémů podle jejich hodnoty z hlediska biodiverzity a podle jejich stability ve vztahu k imisní zátěži a pro jednotlivé typy budou navrženy základní úpravy managementu. V rámci měření a vyhodnocování atmosférické depozice byla naměřena data na 14 měřištních plochách, vlastní data a zhodnocení trendů jsou uvedena v příloze 1. Byl vyhodnocen vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v české i polské části Krkonoš a byla provedena vizualizace a simulace jejich vývoje pomocí růstového modelu Sibyla. Výsledky jsou uvedeny v příloze 2.
Klíčová slova: biodiverzita; CHKO Jizerské hory; depozice atmosférická; dusík; ekosystém lesní; imise; lišejníky; měření látek znečišťujících; NP Krkonoše; stav lesa; síra; zátěž imisní; zátěž kritická; atmospheric deposition; biodiversity; critical load; forest condition; forest ecosystem; imissions; immission; immission load; lichens; measurement of pollutants; nitrogen; NP Krkonoše Mts.; PLA Jizerské Mountains; sulphur
Číslo projektu: SP/2d3/149/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5IIG

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118396


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet