Veřejné výzkumné instituce

Hledat jen ve sbírce:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (67)
Centrum pro studium vysokého školství (4)
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (2)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (95)
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (7)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (40)
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (32)
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (26)
Výzkumný ústav rostlinné výroby (162)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (13)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (8)