Věda a výzkum

Hledat jen ve sbírce:
AV ČR (33,705)
Archeologický ústav, Brno (99) Archeologický ústav, Praha (255) Astronomický ústav (248) Biologické centrum (451) Biotechnologický ústav (48) Botanický ústav (401) Biofyzikální ústav (298) Entomologický ústav (50) Etnologický ústav (537) Farmakologický ústav (1) Filosofický ústav (539) Fyzikální ústav (587) Fyziologický ústav (80) Geofyzikální ústav (197) Geologický ústav (468) Historický ústav (493) Hydrobiologický ústav (116) Knihovna AV ČR (79) Masarykův ústav a Archiv (501) Matematický ústav (426) Mikrobiologický ústav (509) Národohospodářský ústav (942) Orientální ústav (40) Parazitologický ústav (8) Psychologický ústav (322) Slovanský ústav (114) Sociologický ústav (2,904) Sociologický ústav (CVVM) (55) Technologické centrum (0) Ústav analytické chemie (493) Ústav anorganické chemie (423) Ústav biologie obratlovců (530) Ústav dějin umění (360) Ústav experimentální botaniky (113) Ústav experimentální medicíny (143) Ústav fotoniky a elektroniky (627) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (483) Ústav fyzikálního inženýrství (0) Ústav fyziky atmosféry (274) Ústav fyziky materiálů (1,018) Ústav fyziky plazmatu (603) Ústav geoniky (1,333) Ústav chemických procesů (2,105) Ústav informatiky (1,655) Ústav jaderné fyziky (442) Ústav makromolekulární chemie (438) Ústav molekulární biologie rostlin (42) Ústav molekulární genetiky (85) Ústav organické chemie a biochemie (577) Ústav pro českou literaturu (456) Ústav pro elektrotechniku (0) Ústav pro hydrodynamiku (627) Ústav pro jazyk český (793) Ústav pro klasická studia (0) Ústav pro soudobé dějiny (287) Ústav přístrojové techniky (1,500) Ústav půdní biologie (192) Ústav státu a práva (164) Ústav struktury a mechaniky hornin (378) Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1,319) Ústav teorie informace a automatizace (1,573) Ústav termomechaniky (3,220) Ústav výzkumu globální změny (591) Ústav živočišné fyziologie a genetiky (93)
Veřejné výzkumné instituce (456)
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (67) Centrum pro studium vysokého školství (4) Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (2) Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (95) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (7) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (40) Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (32) Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (26) Výzkumný ústav rostlinné výroby (162) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (13) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (8)
Výzkumné ústavy (208)
Agritec (0) Agrotest fyto, s.r.o. (5) Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (0) Chmelařský institut (30) Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) (152) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (1) Ústav pro studium totalitních režimů (6) Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (14)
CESNET (2)