The National Museum of Agriculture

Latest additions:
2022-09-20
11:53

Detailed record
2022-09-20
11:42
Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu: Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg). Popis metod, dosažených původních výsledků výzkumu a důvodová zpráva
Novák, Zdeněk ; Zámečník, Roman ; Volfová, Andrea
Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření 3.1.2 Legislativně zajistit odpovídající správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami, navrhnout text právního předpisu a příslušnou důvodovou zprávu, jež zefektivní správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami. V kontextu tohoto cíle byla navržena novelizace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.

Detailed record
2022-09-20
11:22

Detailed record
2022-06-02
11:58

Detailed record
2022-06-02
11:54

Detailed record
2022-06-02
11:52

Detailed record
2022-06-02
11:49
Výroční zpráva za rok 2020
Martinková, Lenka
Výroční zpráva NZM za rok 2020
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-01-19
15:19

Detailed record
2021-01-19
15:15

Detailed record
2021-01-19
15:05

Detailed record