Školství

Hledat jen ve sbírce:
Veřejné vysoké školy (480,408)
Akademie múzických umění v Praze (4,303) Akademie výtvarných umění (13) Česká zemědělská univerzita (4,634) České vysoké učení technické v Praze (11) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (46,175) Masarykova univerzita (15) Mendelova univerzita v Brně (33,398) Ostravská univerzita (1) Slezská univerzita v Opavě (3) Univerzita Hradec Králové (1) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2) Univerzita Karlova (192,961) Univerzita Palackého v Olomouci (4) Univerzita Pardubice (11) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (16) Vysoká škola ekonomická v Praze (43,383) Vysoké učení technické v Brně (155,475) Západočeská univerzita v Plzni (2)
Soukromé vysoké školy (40)
Architectural Institute in Prague (2) Prague College (1) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (4) Vysoká škola finanční a správní (32) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (1)