National Repository of Grey Literature 20 records found  previous11 - 20  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Navigation System for Pilots
Kryl, Jan ; Vlk, Jan (referee) ; Mlích, Jozef (advisor)
This diploma thesis concerns design and creation of a navigational system as a tool for pilots of helicopters and ultralight planes. Choosing required functions is critical part for realization of this project. The paper also contains description of draft of application.
Formation, incorporation and invalidity of business company
Vlk, Jan ; Horáček, Tomáš (advisor) ; Plíva, Stanislav (referee)
The purpose of my thesis is to analyze process of formation and incorporation of business company. It is a procedure composed of several phases, which results in the establishment of a new company, a legal person different from its members, separate legal entity. My thesis also deals with the invalidity of business company. My thesis focuses on formation and incorporation of business company under Czech legislation. It concerns with unlimited liability company, limited partnership company, limited liability company and joint-stock company. It does not concern with Societas Europaea and European Economic Interest Grouping. The thesis is composed of five chapters. Chapter one is introductory and it concerns with companies in general. The chapter presents individual types of companies under the Czech legislation and it describes their characteristics. Chapter Two, Three and Four describes the process of formation and incorporation of business company, each of them dealing with different phase. Chapter Two deals with the formation of business company. It is a phase, during which a memorandum of association is concluded. This chapter describes obligatory content of this memorandum and also presents who is entitled to be a founder of business company. Last part of this chapter describes the process of...
Selected Chapters on Baseball History in the World and the Czech Republic
Vlk, Jan ; Waic, Marek (advisor) ; Süss, Vladimír (referee)
Vybrané kapitoly z historie baseballu ve světě a ČR Selected chapters from baseball history in the world and the Czech Republic Cíl práce: Zpracovat prapočátky baseballu a vyřešit otázku původu baseballu, zmínit nejvýznamnější momenty ve světové historii baseballu, analyzovat historii a současnou situaci baseballu v ČR a navrhnout možnosti zlepšení situace v Česku. Metoda: Pro zpracování základních informací z historie baseballu byla v největším rozsahu použita metoda přímá, induktivní a deduktivní. Dále pak bylo použito metody diachronní progresivní, kvantitativní a komparativní. Výsledky: Mohou pomoci seznámit se s baseballovým odvětvím, blíže pak s jeho celosvětovým vývojem. Klíčová slova: Baseball, Major league baseball, American league, Nationalleague, liga, tým, hráč, USA. V Praze, dne 31. srpna 2006. 1
Navigation System for Pilots
Kryl, Jan ; Vlk, Jan (referee) ; Mlích, Jozef (advisor)
This bachelor thesis concerns design and creation of a navigational system as a tool for pilots of gliders, paragliders, helicopters or ultralight planes. Rendering of map basis is critical part for realization of this project. The way of this rendering is described in the paper, including theory concerning the topic. The paper also contains description of draft and implementation of application.
Business Cards Generator
Krúg, Tomáš ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Vizitka je široce používaný nástroj pro předávání kontaktů mezi jednotlivci. Vizitka je většinou používána v podnikatelském sektoru, ale může být také použita pro osobní účely. Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením on-line webové aplikace pro tvorbu vizitek. Uživatel si může vybrat předdefinované šablony, nahrát obrázky, přizpůsobit prvky a nakonec převést požadovanou kartu do formátu PDF, a tím připravit pro tisk. Webová aplikace bude držet stanované typografické zákony, protože určité typografické pravidla jsou zásadní pro tuto aplikaci.
Business Cards Generator
Jílek, Josef ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
In these days, business cards are a natural part of the professional and personal lives and fulfills the role of carriers of essential information. This work deals with the creation of web applications, through which everyone can easily create business cards by using predefined templates. It also will serve as simply assistant of designers to obtain a homogeneous data for creating business cards set of company.
Business Cards Generator
Krippel, Martin ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Vizitky jsou i dnes důležitou součástí komunikace. Použití vizitky je jednoduchý způsob pro sdílení základních kontaktních informací. V této práci jsou popsané základní vlastnosti vizitek. Dále se práce zabývá tvorbou webové aplikace pro generování vizitek. Výsledkem aplikace je PDF soubor s navrženýma vizitkami.
Automatic Flight Control System Design for a Jet Aircraft
Krasňanský, Milan ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Tato bakalářská práce se zabýva modelováním letových vlastností proudového letadla a následným návrhem a implementací systému pro automatické řízení letu. Jejím cílem bylo na základě veřejně dostupných aerodynamických dat letounu F-16, který má sníženou podélnou stabilitu, implementovat model tohoto letounu a použít tento model jako platformu pro návrh a implementaci systému pro automatické řízení letu založeného na nelineární dynamické inverzi se soustředením se na řízení podélného pohybu letounu, pomocí nastavení požadovaného úhlu náběhu. Testy vytvořeného systému prokázali schopnost dosáhnout a udržet požadovaný úhel náběhu.
Optimization of Aircraft Tracker Parameters
Samek, Michal ; Vlk, Jan (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
Diplomová práce se zabývá optimalizací systému pro sledování letadel, využívaného pro řízení letového provozu. Je popsána metodika vyhodnocování přesnosti sledovacího systému a přehled relevantních algoritmů pro sledování objektů. Dále jsou navrženy tři přístupy k řešení problému. První se pokouší identifikovat parametry filtrovacích algoritmů pomocí algoritmu Expectation-Maximisation, implementací metody maximální věrohodnosti. Druhý přístup je založen na prostých odhadech parametrů normálního rozložení z naměřených a referenčních dat. Nakonec je zkoumána možnost řešení pomocí optimalizačního algoritmu Evoluční strategie. Závěrečné vyhodnocení ukazuje, že třetí přístup je pro daný problém nejvhodnější.
Auto Taxi System Design for Aircraft
Kardoš, Juraj ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Nedávné studie předpovídají nárůst pasažérů využívajících leteckou dopravu. Tento trend bude vyžadovat zavedení nových leteckých linek, důsledkem čeho bude zhuštěn letový provoz s dopadem hlavně na nápor letišť v metropolitních oblastech. Automatizovaně řízení pojíždení letounu umožní menší rozestupy mezi jednotlivými linkami a zvýšení příletové a odletové kapacity letišť. Tato práce se zabývá návrhem modelu pohybu dopravního letounu po zemi s ohledem na různé provozní podmínky jako např.: stav povrchu vzletové a přistávací dráhy za různého počasí a lišící se provozní parametry letounu (tlak v pneumatikách, zatížení podvozků a pod.). Validace modelu byla založena na sledování poloměru zatáčky pro různe uhly natočení přední podvozkové nohy. Výsledky simulace byly validovany vzhledem k analytickému modelu Ackermanovy geometrie a na specifikační dokument od Boeingu určený pro plánovaní pohybu letounu na letišti. Výsledky prokázaly přesnost modelu a potvrdily jeho možné nasazení pro simulace v reálnem čase.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   previous11 - 20  jump to record:
See also: similar author names
1 Vlk, Jakub
1 Vlk, Jaromír
2 Vlk, Jaroslav
3 Vlk, Jiří
1 Vlk, Jonáš
2 Vlk, Jáchym
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.