National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Problematika inventarizace emisí z malých spalovacích zdrojů v domácnostech
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Modlík, Miloslav
Autoři zprávy docházejí k závěru, že pokud mají být emise znečišťujících látek vzniklé spalováním v malých spalovacích zdrojích podchyceny a objektivně hodnoceny musí dojít ke změně používané metodiky a k vytvoření nových postupů stanovení aktivitních údajů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.