National Repository of Grey Literature 24 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The History of the Pharmacies of Prior Region Rychnov nad Kněžnou
Symonová, Monika ; Král, Karel (advisor) ; Kučerová, Zdena (referee)
Závěr Cílem předkládané diplomové práce bylo podat celkový obraz o historii i současné situaci lékáren na Rychnovsku tak, aby poskytla základní informace nejen dnešním zájemcům o dějiny lékárenství, ale aby též mohla být zdrojem poznatků do budoucna. Na začátku byly stručně zpracovány dějiny Rychnovska ukazující vývoj od dob zemědělství po zavedení průmyslu a rozmach regionu, jako významné a hojně navštěvované kulturní a turistické oblasti. Podrobněji pak byly rozepsány dějiny jednotlivých obcí a měst, kde lze konkrétně vidět postupný vývoj a zejména dnešní situaci jasně ukazující na potřebu lékárny v dané obci či městě. Zachytit historii starých historických lékáren se podařilo na základě studia historických materiálů (metodika zpracování je v předešlé kapitole). Roku 1980 bylo na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou 9 lékáren. V současnosti existuje v okrese Rychnov nad Kněžnou 24 lékáren. Již tento údaj ukazuje oprávněnost zpracování diplomové práce, navazující na již dříve zpracované materiály. Bez diplomové práce by dějiny 24 lékáren nebyly zachyceny a v budoucnosti by nikdo neznal dějiny lékáren v letech 1989- 2004. Jedná se o historicky velice zajímavé období. Teprve budoucí generace ocení velikost této doby, kdy se prakticky v celé České republice i v jednotlivých regionech počet lékáren...
Electronic excitation energy transfer between quasi-zero-dimensional systems
Král, Karel ; Menšík, Miroslav
Electronic excitation energy transfer is studied theoretically within a prototype system of quantum dots using the excitonic representation of the electronic states of two quasi-zero dimensional subsystems, between which the excitation energy is transferred in a process treated as an irreversible kinetic phenomenon. The electron-phonon interaction is used to circumvent the energy conservation problem, especially when considering the uphill and downhill excitation transfer processes. The theory is studied upon utilizing a simplified model of two interacting quantum dots, both coupled to their environment. The theoretical approach is documented by numerical calculations. The results could be relevant to various cases of the electronic excitation energy transfer between quasi zero dimensional nanostructures.
POSTMODERN THEATRALITY IN THE WORKS OF VILIAM KLIMÁČEK
Páleníková, Zuzana ; Král, Karel (advisor) ; Vedral, Jan (referee)
Viliam Klimáček is nowadays the most known and most successful Slovak playwright. He is also called The Slovak Chekhov. His career began in 1985, when he co-founded an amateur theater company GUnaGU in Bratislava where he started as an actor, musician, director and co-author. As time went by, GUnaGU became professional and Klimáček left his original occupation ? medicine. The poetics of his plays and the artistic style of the company influenced each other through the years and became interdependent. Both show obvious signs of what we can call postmodern aesthetics. In this work we try to analyze the specificity of Klimáček?s and GUnaGU?s style and we try to place it in some larger context. This analysis is not only based on theoretical research but also on a practical experience of directing one of his plays ? Maria Sabina.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   previous11 - 20next  jump to record:
See also: similar author names
4 Král, Kamil
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.