Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace pro automatické spojování fotogtafií
Valouch, Marek ; Kapinus, Michal (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na problematiku vytváření panoramatických fotografií pod platformou Android. Uživatelem ovládaný program zaznamenává obraz, který se mj. za pomocí třídy Imgproc z~knihovny OpenCV zpracuje. Výsledkem této práce je mobilní aplikace umístěná na Google Play, která umožňuje vytvářet panoramatické fotografie.
Spojování a korekce fotografií
Trčka, Jan ; Bařina, David (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí knihovny OpenCV. Tato práce se zabývá problematikou korektního spojení více fotografií, pokouší se eliminovat vady, které vznikly při jejich pořizování, a které mohou vznikat při samotném procesu spojování fotografií ve výsledné panorama.
Automatické počítaní lidí z panoramatické fotografie
Blucha, Ondřej ; Kolář, Martin (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým počítáním lidí z panoramatické fotografie. Toto je velmi užitečné pro počítání velkého počtu lidí, například na stadionech nebo na koncertech. Skládá se ze dvou částí. První částí je spojování fotografií, ke které byly použity příznakově založené metody. Druhou částí je počítáni osob pomocí detekce obličejů, ke které byl použit detektor Viola-Jones. Pomocí testování bylo zvoleno ideální nastavení parametrů použitých metod pro daný problém.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.