Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 222 záznamů.  začátekpředchozí212 - 221další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regular forecasting of training needs: quantitative models for the Czech Republic
Babeckij, Jan ; Jurajda, Štěpán ; Münich, Daniel ; Stupnytskyy, Oleksandr
We describe developed and implemented methodology to forecast skill-specific demand for labour.
Analýza příčin stávající nízké aktivity studentů FM VŠE v oblasti zájmu o zahraniční pobyty.
Lásková, Šárka ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Jaegerová, Václava (oponent)
V teoretické části byly nejprve shrnuty poznatky s oblasti psychologie, vysvětleny byly např. pojmy jako motivace, motivování a potřeby. Přiblíženy byly také některé z četných teorií motivace. Navazující teoretická část se zaměřila na identifikaci příčin nízkého zájmu studentů o nabídku zahraničních pobytů a byl proveden dotazníkový průzkum mezi studenty Fakulty managementu, který odhalil některé oblasti, které by si z dlohodobého hlediska zasloužili vyšší pozornost.
Motivační systémy společnosti ČSA a.s.
Točoňová, Jana ; Kohlová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se člení na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice motivace obecně. Obsahuje základní pojmy jako je motivace, její zdroje a stimulace. Dále obsahuje teorie pracovní motivace, vysvětluje vztah motivu a výkonu a pojem motivační program organizace. Praktická část rozebírá jednotlivé motivační systémy společnosti ČSA, jako je systém odměňování, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a systém komunikace. Závěr práce je věnována průzkumu názorů a hodnot zaměstnanců společnosti.
Realizace fotografických potřeb ve firemní praxi
Dvořáčková, Lucie ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Slama, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou fotografických potřeb firem, zhodnocením dílčích variant řešení a následným návrhem řešení komplexního, prezentovaného ve třech finančních alternativách.
Role regionálních specifik západní Afriky v proměnách rozvojových koncepcí
Schreiberová, Rut ; Macháčková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Trhlínova, Zuzana (oponent)
Diplomová práce mapuje vybrané rozvojové koncepce regionu západní Afriky, identifikuje jejich charakteristické rysy a analyzuje jejich dopady s ohledem na kulturní specifika regionu a tím i jejich kapacitu odrážet skutečné potřeby jeho obyvatel. Posuzuje, do jaké míry byl při vypracování jednotlivých koncepcí brán ohled na roli kultury a jak tento faktor ovlivnil jejich úspěšnost. Klíčovou otázkou je, zda v regionu existují takové síly, které se zasazují o uchování jeho kulturní autonomie a pokud ano, zda mají samy o sobě rozvojový potenciál.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 222 záznamů.   začátekpředchozí212 - 221další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.