Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytvoření databáze klientů pro finančního poradce
Holý, Vladimír ; Holá, Lucie (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě databázové aplikace v prostředí Microsoft Access 2003, která bude sloužit finančním poradcům k usnadnění a urychlení jejich komunikace se zákazníky. Obsahem bakalářské prácce je samotná tvorba návrhu, tabulek, formulářů, sestav a vizuálního prostředí databáze. Poslední část, návrhy řešení, pojednává o důležitých přínosech.
Návrh inovace termoformovacího stroje
Sipták, Petr ; Němec, Zdeněk (oponent) ; Lacko, Branislav (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské firmy, a proto obsahuje popis problematiky využívání současných automatizačních prostředků v podmínkách malých a středních firem (SME – Small and Middle Enterprise). Práce popisuje řešení univerzálního rozdělovníku tlakového vzduchu a jeho ovládání prostřednictvím řídicích systému, který je realizován jednoúčelovou deskou, osazenou mikroelektonickými součástkami. Na závěr je proveden ekonomický rozbor navrženého řešení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.