Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci.
Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules
Barbierik, Kamil ; Děngeová, Zuzana ; Jarý, Vladimír ; Liška, Tomáš ; Lišková, Michaela ; Virius, Miroslav
This paper focuses on a dictionary writing system called Alexis that is currently under development at the Institute of the Czech language of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic as part of a preparation of a new monolingual dictionary of the contemporary Czech language. At first, we explain motivation for development of a brand new DWS. We also discuss selected software technologies used for development of the DWS. Then we briefly describe structure of the system that consists of several modules that model key features of the dictionary such as lemma or list of entries. Special emphasis is put on output and editorial modules: we explain the relation between those modules, we demonstrate the process of correction of lemma and roles involved in the process. Finally, we present current status of development and planned new modules which include web interface or revision module.
Development of Dictionary Writing System
Barbierik, Kamil ; Holcová Habrová, Martina ; Jarý, Vladimír ; Kochová, Pavla ; Liška, Tomáš ; Opavská, Zdeňka ; Virius, Miroslav
The article presents a new Dictionary Writing System (DWS) that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i., in connection with the preparation of a new monolingual dictionary of contemporary Czech. The overall software architecture is discussed in details; the software is implemented as a web application based on PHP, HTML, and MySQL technologies, users interact with it via the web browser.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.