Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu
Vašek, Martin ; Vampola, Tomáš (oponent) ; Kamenický, Ján (oponent) ; Mišun, Vojtěch (vedoucí práce)
Práce se ve svých úvodních částech zabývá způsoby, jak lze nahradit chybějící zdrojový hlas u pacientů po totální laryngektomii. Jsou uvedeny jednotlivé běžně používané metody hlasové rehabilitace. Na jednoduchých výpočtových modelech je nejprve zkoumáno několik principů generování umělého zdrojového hlasu. Na základě znalostí, jak se tvoří zdravý lidský hlas, byl vybrán jeden ze způsobů jak zdrojový hlas tvořit uměle (bez činnosti lidských hlasivek). Vybrán byl princip plátkového elementu v konfiguraci (-,+). Funkce plátkového elementu spočívá v periodickém pohybu plátku a přerušování proudícího vzduchu tímto pohybem. Oproti zdravým lidským hlasivkám se plátkový element v konfiguraci (-,+) chová při své funkci odlišně. Důležité ovšem je, zda generovaný akustický signál má takové vlastnosti (složení amplitudo-frekvenčního spektra), aby bylo možné pomocí něj generovat znělé hlásky lidské řeči. Chování plátkového elementu je studováno na experimentálním a výpočtovém modelu. Konstrukční návrh experimentálního modelu vychází ze zkušeností z měření na jednoduchých modelech plátkových elementů prováděných v počátcích studia. Nový experimentální model je konstruován tak, aby umožňoval změny geometrie a vzájemné polohy plátku a dorazu. Měření prováděná na experimentálním modelu jsou především akustická měření generovaného signálu, ale jsou umožněna i optická měření polohy plátku. Princip fungování plátkového elementu vyžaduje ve výpočtovém modelu zohlednění interakce mezi plátkem a proudícím vzduchem. Je použitý obousměrný model interakce mezi fyzikálním prostředím vzduchu a plátkem. Každé z fyzikálních prostředí je řešeno na samostatném výpočtovém modelu. Interakce je řešena po částech. Jak na experimentálním, tak i na výpočtovém modelu, je sledován vliv jednotlivých parametrů na funkci příslušného modelu plátkového elementu. Jsou vyhodnoceny vlivy na základní frekvenci generovaného signálu, na stabilitu funkce a jiné důležité charakteristiky. V závěrečných kapitolách je uvedena problematika konstrukce hlasové protézy – umělé hlasivky. Autorem jsou zdůrazněna některá úskalí, která je třeba respektovat při návrhu hlasové protézy aplikovatelné u člověka.
Numerical simulation of video-kymographic records of the vocal fold vibration
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
The reconstruction of the video-kymographic records from the numerical simulation of the vocal fold vibration is used for prediction of the type of vocal fold damaged. Three-dimensional (3D) finite element (FE) fully parametric model of the human larynx was developed and used for numerical simulation of stresses during vibrating vocal folds with collisions. The complex model consists of the vocal folds, arytenoids, thyroid and cricoid cartilages. The vocal fold tissue is modeled as a three layered transversal isotropic material. The results of numerical simulation of the vocal folds oscillations excited by a prescribed intraglottal aerodynamic pressure are presented. The FE contact elements are used for modelling the vocal folds collisions and the stresses in the vocal fold tissue are computed in time domain. The damaged of the ligament tissue is simulated by the modification of the modulus of elasticity. The video-kymographic records are reconstructed for health and damaged vocal folds. The results show significant dynamic stresses in all there directions (horizontal, vertical and anterior-posterior).
Measurement of vibration, flow and acoustic characteristics of a human larynx replica
Horáček, Jaromír ; Bula, Vítězslav ; Radolf, Vojtěch ; Vampola, T. ; Dušková, Miroslava
The study presents results of in vitro measurements of voicing performed on the developed artificial larynx based on the CT images of human larynx taken during phonation. The measured phonation characteristics are in good agreement with the values found in human larynges. The knowledge of these characteristics for the vocal folds replica can be useful for experimental verification of developed sophisticated 3D computational finite element models of phonation due to relatively exactly defined input material and geometrical parameters, which is problematic to obtain reliably in humans.
Effect of the size of piriform sinuses on the voice quality
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
The influence of piriform sinuses (PS) on the resonance and antiresonance characteristics of the vocal tract is investigated. The change in sizes of PS cavities alters the resulting voice quality. Pilot studies reveal that additional formants caused by PS can occur in the frequency range of 3 – 5 kHz, i.e., in the range which is important for the production of the so called singer’s or speaker’s formant. This contribution therefore aims at investigating the influence of the side cavities of the vocal tract in more detail using two computational models of the vocal tract. First, is presented analysis of the influence of the acoustic spaces of PS on the existence of resonances and antiresonances in the spectra of the acoustic signal simulated using a reduced finite element (FE) model of the human vocal tract. Then the full FE model is used for the analysis by using direct numerical simulations of phonation.
Simulation of the human vocal fold vibrations – sensitivity to the material parameters
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír ; Klepáček, I.
A 3D finite element (FE) fully parametric model of the human larynx was developed and used for numerical simulation of vocal folds vibrations excited by a prescribed intraglottal aerodynamic pressure. The complex model consists of the arytenoid, thyroid and cricoid cartilages. The vocal fold tissue is modelled as a three layered orthotropic material and the FE contact elements are used for modelling the vocal folds collisions. The principal and shear stresses on the surface the vocal fold tissue are computed in time domain.
Influence of geometric configurations of the human vocal tract on the voice production
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
The three-dimensional (3D) finite element (FE) model of the human vocal tract was constructed, based on CT measurements of a subject phonating on [a:]. A special attention is given to the higher frequency range (above 3.5 Hz) where transversal modes exist between piriform sinuses (PS) and valleculae (VA) and where the higher formants can create a formant cluster known as the speaker’s or singer’s formant. Since the human ear is most sensitive to frequencies between 2 and 4 kHz concentration of sound energy in this frequency region (F4-F5) is effective for communication.
Computer modeling of effects of vocal exercising with a tube on vocal tract sound power transfer
Horáček, Jaromír ; Vampola, T. ; Laukkanen, A. M. ; Švec, J. G.
Two 3D finite element (FE) models were constructed, based on CT measurements of a subject phonating on [a:] before and after phonation into a tube. Acoustic analysis was performed exciting the models by acoustic flow velocity at the vocal folds. The generated acoustic pressure of the response was computed in front of the mouth and inside the vocal tract for both FE models. Average amplitudes of the pressure oscillations inside the vocal tract and in front of the mouth were compared to display a cost-efficiency of sound energy transfer at different formant frequencies. Comparison of the pressure oscillation inside and outside the vocal tract showed that formants differ in their efficiency, F4 (at about 3.5 kHz, i.e. at the speaker’s or singer’s formant region) being the most effective. The results suggest that exercising on semi-occlusions help in improving the vocal economy.
1D modeling of the influence of velopharyngeal insufficiency on phonation of vowels
Radolf, Vojtěch ; Vampola, T.
Velopharyngeal insufficiency is modeled in frequency domain by the transfer matrix method in connection with conical acoustical elements. The vocal tract is considered as a branched system with two nasal ducts. The influence of viscous losses and radiation impedance both at the level of the lips and at the level of the nostrils are considered. Configuration of the vocal tract corresponds to the vowel /a:/. The modal analysis is performed and the results are compared with those gained from 3D FEM models.
Napěťová analýza lidských hlasivek
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
Byl vyvinut plně parametrický 3D MKP model lidského hrtanu, který byl použit pro numerické simulace napětí v kmitajících hlasivkách při jejich rázech. Komplexní model sestává z hlasivek, ariteroidních chrupavek a prstencové a štítné chrupavky. Hlasivky jsou modelovány jako třívrstvý ortotropní materiál. Jsou uvedeny výsledky numerických simulací vibrací hlasivek buzených předepsaným mezihlasivkovým aerodynamickým tlakem. Pro modelování rázů hlasivek jsou použity kontaktní elementy a jsou počítána hlavní a smyková napětí v časové oblasti na povrchu a uvnitř hlasivkové tkáně. Výsledky ukazují významná dynamická napětí ve všech třech směrech (horizontální, vertikální a předozadní) a srovnatelná maximální Von Misesova napětí pro fázi otevření i uzavření mezihlasivkové štěrbiny během pohybu hlasivek.
MKP model akustických prostor a analýza lidského vokálního traktu pro normální a zpěvný hlas-předběžná studie
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír ; Krupa, P. ; Švec, J. G. ; Havlík, R. ; Lejska, M.
Příspěvek se zabývá návrhem MKP modelů lidského vokálního traktu při fonaci samohlásky /a:/ bez a s pěveckým formantem. Byly zjištěny významné změny v rozměrech akustických prostor vokálního traktu a v základních akustických frekvenčně modálních charakteristikách modelů díky existenci tzv. pěveckého formantu. Modely byly vytvořeny ze snímků naměřených magnetickou rezonancí při vyšetření zpěváka během fonace bez a s pěveckým formantem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 Vampola, T.