Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR
Větrovský, Karel ; Richter, Eva (vedoucí práce) ; Lupač, Petr (oponent)
(česky) Tato práce se zabývá zastoupením SDG v programech politických stran k volbám do Poslanecké sněmovny ČR roku 2013 a 2017. Konkrétně se jedná o strany ANO, ODS, Piráti, KSČM a ČSSD. V teoretické části byl skrze teorii agenda-setting probrán proces formování politické agendy na národní i mezinárodní úrovni. Dále je pak vysvětlen koncept trvale udržitelného rozvoje včetně vývoje, kterým historicky prošel. Poté je popisována pozice volebních programů v politickém diskurzu. Po popisu metody, tedy obsahové analýzy volebních programů, následuje kapitola věnovaná analýze, kde jsou vysvětlena některá dílčí rozhodnutí a také výsledky. V předposlední kapitole jsou pak hlavní zjištění o výskytu témat obsažených v SDGs interpretována a na závěr probíhá diskuze, ve které jsou výsledky konfrontovány s dalšími výzkumy zabývajícími se zejména dílčími tématy analýzy. Práci uzavírají doporučení pro další výzkum a limity této práce.
Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR
Větrovský, Karel ; Kyselá, Eva (vedoucí práce) ; Lupač, Petr (oponent)
(česky) Tato práce se zabývá zastoupením SDG v programech politických stran k volbám do poslanecké sněmovny ČR roku 2013 a 2017. Konkrétně se jedná o strany ANO, ODS, Piráti, KSČM a ČSSD. V teoretické části byl skrze teorii Agenda setting probrán proces formování politické agendy na národní i mezinárodní úrovni. Dále je pak vysvětlen koncept trvale udržitelného rozvoje včetně vývoje, kterým historicky prošel. Poté je popisována pozice volebních programů v politickém diskurzu. Po popisu metodiky následuje kapitola věnována analýze, kde jsou detailně popsány procesy analýzy včetně detailního popisu zjištění. V následující kapitole jsou výsledky analýzy interpretovány a na závěr jsou pak veškerá zjištění diskutovány a konfrontovány s dalšími výzkum a zároveň limity této práce.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
Miler, Roman ; Větrovský, Karel (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce vychází z analýzy současného stavu vybraného podniku a z očekávaných směrů dalšího rozvoje. Cílem práce je tyto prognózy analyzovat z různých hledisek a syntetizovat do podoby podnikatelského záměru, který by mohl sloužit například jako podklad pro žádost o bankovní úvěr.

Viz též: podobná jména autorů
1 Větrovský, Kryštof
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.