Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Síťová úložiště NAS
Pavlíček, Ladislav ; Vokoun, Tomáš (vedoucí práce) ; Pavlík, Jan (oponent)
Tématem bakalářské práce je síťové úložiště NAS. Teoretická část práce je zaměřena na datová úložiště, která byla používána v minulosti a v současnosti. Je zde popsáno i samotné úložiště NAS, jeho vlastnosti a možnosti jeho využití. Jsou zde rozebrány způsoby ukládání dat na pevný disk i spolehlivost uložených dat na disku. Cílem práce je doporučit síťová úložiště NAS pro různé skupiny uživatelů dle jejich potřeb a zvyklostí. Pro jejich zjištění je použita metoda dotazníkového šetření. Na základě získaných dat je doporučeno síťové úložiště NAS jedné velké skupině uživatelů, kteří konzumují obsah na internetu, pouštějí si videa, hudbu, sdílejí fotografie, zálohují soubory, využívají cloud, atd., avšak netuší, že uvedené činnosti lze provádět prostřednictvím síťového úložiště NAS. Pro tyto uživatele je vytvořen postup, jak dané činnosti provádět na síťovém úložišti NAS a jsou zde vysvětleny i jeho výhody. Dále jsou v práci porovnaná data získaná z dotazníkového šetření s daty průzkumu Českého statistického úřadu. Z toho vyplynulo výrazné snížení zájmu o využívání internetových úložišť v oblasti sdílení fotografií a sdílení hudby a filmů mezi roky 2015 a 2016. Závěr obsahuje možné příčiny a externí vlivy, které mohly výsledky i v ostatních kategoriích ovlivnit.

Viz též: podobná jména autorů
2 Pavlíček, Libor
1 Pavlíček, Ludvík
4 Pavlíček, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.