Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let.
Neureiterová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let Cíle: Cílem práce je zjištění a porovnání změn zprůměrovaných výkonů fyzické zdatnosti u vybraných volejbalových družstev dívek na základě testování z roku 2014 s výsledky měření z roku 2017 Metody: V práci bylo využito metody sumarizace a kompilace, komparace, popisu a vyhodnocení výsledků Výsledky: Nejlepší výkony byly naměřeny u volejbalového družstva SK Dansport Praha. Největší zlepšení v porovnání s minulým měřením je vysledováno u týmu VK Kavčí hory. Všechny zkoumané týmy prokázaly lepší výkonost testování než v roce 2014 Klíčová slova: sledování, testování, volejbal, mládež, zdatnost, kondice, pohybová aktivita, pohybové zatížení, pohyb
Mapování fyzické zdatnosti u kategorie mladších žákyň ve volejbale
Neureiterová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Buchtel, Jaroslav (oponent)
Název: Mapování fyzické zdatnosti u kategorie mladších žákyň ve volejbale Cíle: Cílem bakalářské práce je na základě testování zjistit a porovnat tělesnou zdatnost mezi nejlepšími pražskými kluby. Metody: V práci bylo využito metody sumarizace a kompilace, popisu a vyhodnocení výsledků. Klíčová slova: testování, volejbal, mládež, zdatnost, kondice

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.