Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukční úpravy koherencí řízeného holografického mikroskopu
Matela, Milan ; Šerý, Mojmír (oponent) ; Kolman, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je konstrukční úprava koherencí řízeného holografického mikroskopu, která povede k odstranění některých nedostatků. V práci je stručně popsána historie interferenční mikroskopie a rozdíly mezi jednotlivými druhy interferenčních mikroskopů. Jsou také uvedeny konstrukční nedostatky současného stavu a navrhnuta řešení, která jsou stručně popsána. Následně je vybráno nejlepší řešení, které je upraveno do konečné podoby, je podrobně popsáno a následně je provedena i jeho realizace. V závěru práce je shrnuto, zda úpravy vyhovují a jestli splnily požadované podmínky.
Konstrukce experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik
Matela, Milan ; Medlík, Jan (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Tato bakaláská práce se zabývá konstrukním ešením mící stanice valivého odporu cyklistických pneumatik. V této práci je vysvtlen pojem valivý odpor a popisuje jeho definici. Práce analyzuje existující zpsoby mení valivého odporu, vybírá nejlepší z nich a na jeho základ popisuje návrh konstrukního ešení mící stanice.

Viz též: podobná jména autorů
2 Matela, Matěj
2 Matela, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.