Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Webový portál pro pořádání závodů
Maslák, Roman ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom pre podporu poriadania závodov. Pre správu tohto systému je využitý CMS systém Drupal, ktorý je vhodný pre správu obsahu webový stránok. Prvá časť tejto práce je venovaná popisu a požiadavkám, ktoré musí navrhovaný systém pre podporu poriadania závodov obsahovať. Druhá časť práce sa zaoberá porovnávaním dostupných CMS systémov. Sú tu porovnané najpoužívanejšie CMS systému, ktoré sú momentálne k dispozícii v licencií OpenSource. Ďalej je tu rozobratá možnosť vytvorenia vlastného systému pre správu obsahu, poprípade jeho využitie s jedným s CMS systémov. Tretia časť je venovaná návrhu webového portálu. Táto časť obsahuje vývojové diagramy popisujúce princíp fungovania jednotlivých funkcií. Ďalej obsahuje popis základnej štruktúry webového portálu a postup inštalácie CMS systému. V poslednej časti je popísaná praktická realizácia webového portálu. Je tu popísaný postup pristupovania k dátam uloženým v MySQL databáze, generovanie štartovacích a výsledkových listín do PDF súboru, registrácia závodníkov, využitie mail klienta a nastavenie CMS systému. V závere sú zhrnuté všetky dosiahnuté výsledky práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.