Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Staro - nové městské lázně
Vítek, Filip ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Projekt obnovy zimních lázní si klade za cíl zodpovědět otázku na znovuvyužití bývalých městských lázní v Brně – Zábrdovicích. Řešení se snaží zasadit soudobý lázeňský provoz do stavby, která již od počátku nesplňovala požadavky tepelně-technické. Návrh vytváří prostor pro kompletní a centralizovanou regeneraci těla. Od plavání a výřivky, přes parní saunu až po strečovací prostory s možností asistence fyzioterapeuta. Projekt též řeší dostavbu krytého 50 m bazénu, který má být alternativou, do budoucna i náhradou za bazén za brněnskými Lužánkami.
Staro - nové městské lázně
Měřínský, Michal ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá revitalizací zimních lázní a přístavbou krytého bazénu. Základní myšlenkou je zachování původní funkce městských lázní.
Staro - nové městské lázně
Porubská, Dominika ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Budova bývalých "městských lázní" v Brne zaujíma čelné miesto nielen v kontexte Fuchsovho diela, ale radí sa k vrcholom európskej architektonickej avantgardy. Aj napriek krajiným nepriaznivým urbanistickým podmienkam sa realizáciou zábrdovických lázní podarilo vytvoriť prostredie otvorené slnku a neobmedzenému priestoru, zároveň však uchovávajúcu neodlučnú intímnu atmosféru. Budova je impozantným ukazateľom vtedajších stavebných techník a dodnes nás ovplyvňuje amosférou doby svojho vzniku. Aj to sú dôvody prečo je smutné, že táto pamiatka v súčasnosti chátra. Areál je využívaný len sčasti, a to v podobe letného kúpaliska. Budova zimných lázní je v devastujúcom stave, pôsobí negatívne voči svojmu okoliu a ničí tak svoj potenciál a potenciál územia. Aby pamiatka prežila, musí sa využívať. Aby sa budova využívala, musí odpovedať dnešným technickým, dispozičným, estetickým a prevádzkovým nárokom. Tu musíme riešiť otázku prispôsobenia budovy súčasným nárokom, častokrát bohužiaľ na úkor zachovania historickej hodnoty. Rekonštrukcia tohto funkcionalistického pokladu je výzvou pre nejedného architekta. Mojou snahou bolo nájsť akýsi kompromis, v ktorom sa bude budova dispozične prispôsobovať dnešným potrebám ľudí, a zároveň si zachová svojho funkcionalistického ducha.
Zámek Zdounky - památková obnova areálu
Franková, Tereza ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Cílem předkládané diplomové práce je vyhotovení architektonické studie na obnovu zámeckého areálu Zdounky, který se nachází nedaleko Kroměříže v oblasti Litenčické pahorkatiny. Zámecký areál zaujímá rozlohu přibližně 9 hektarů a nachází se zde čtyřkřídlý zámek, barokní sýpka, nová hospodářská budova se starým sadem a rozsáhlý krajinářský park v anglickém stylu s řadou drobných staveb jako například skleník, ledárna a mnoha cennými přírodními zajímavosti jakou je stará lipová alej či obnovená zámecká obora. Návrh respektuje záměr současných majitelů využívat areál jako centrum environmentálního vzdělávání mládeže a zpřístupnit ho široké veřejnosti se zájmem o přírodu a ekologii. Hlavním úkolem studie bylo tedy nalézt optimální urbanisticko-architektonické řešení pro tento záměr tak aby byla zachována památková a historická hodnota objektů a zároveň aby byly schopný plnit svoji novou funkci. Koncepce obnovy vychází z návaznosti na okolí, z historie, z památkové hodnoty jednotlivých objektů a z morfologie terénu. Celý areál je uspořádán tak aby působil jako jednotný celek s na sebe logicky navazujícími funkcemi. Hlavním vodítkem bylo rozdělení prostorů a objektů na veřejné, poloveřejné a soukromé. V návrhu je obnoven zámek, který je prostorem poloveřejným a soukromím. Slouží jako vzdělávací a ubytovací centrum a zároveň je zde zachováno bydlení majitelů, na které navazuje soukromá zahrada. Barokní sýpka je zrekonstruována a využita jako muzeum, ke které je dostavěna oranžérie se zázemím v podobě moštárny (formou kavárny) a prodejny s produkty místní výroby. Barokní sýpka společně s budovou oranžérie je prostorem, který je zpřístupněn široké veřejnosti, stejně jako zámecký park, skrz který je navržena okružní trasa kolem zámku. Pro potřeby vypracování diplomové práce bylo zapotřebí dohledat a překreslit staré projekční plány zámku, ověřit a zaznamenat jejich skutečný stav a zaměřit barokní sýpku, ke které nebyla dochována vůbec žádna projektová dokumentace.
Památková obnova Bratmannovy vily - Valašské Klobouky
Zámečník, Marek ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce představuje návrh celkové obnovy areálu Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách, pro kterou vytváří nové prostory pro rozšíření výuky spojené s památkovou obnovou Bratmannovy vily, která bude obnovena do podoby z roku 1896. Práce obsahuje zároveň rozsáhlou analytickou část zabývající se teoretickými podklady pro návrh. Návrh samotný cílý na plynulý přechod mezi secesní vilou vyhrazenou pro výuku hudebního obru a nově stavěnou budovou pro ostatní obory výuky.
Rodinný dům
Kolouch, Jiří ; Veselovský, Ján (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Projektová dokumentace podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím, ze systému HELUZ, zastřešeno sedlovou střechou střechou.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kolouch, Jan
2 Kolouch, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.