Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inovační aktivity a efektivnost využívání výrobního faktoru práce v podniku
HŮLOVÁ, Šárka
Cílem diplomové práce je posoudit vliv inovačních aktivit na efektinost využívání výrobního faktoru práce ve zvoleném podniku. Teoretická část práce se zabývá problematikou inovací, lidského kapitálu a produktivitou. Praktická část práce představuje vybraný podnik, je vytvořena vlastní fianční analýza a popisem inovačních aktivity tohoto podniku. Pro účely této práce byla vybrána společnost s ručením omezeným Avire, která sídlí v Českých Budějovicích. V závěru práce se nachází popis nejzásadnějších inovací firmy a je pousouzen jejich viliv na produktivitu práce.
Měření produktivity v neziskovém sektoru
HŮLOVÁ, Šárka
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit způsob měření produktivity v dané neziskové organizaci a navrhnout zlepšení měření produktivity, které by vedlo k jejímu zvýšení.Praktická část práce je zaměřena především na produktivitu práce, která je pro neziskové organizace zásadní. Pro účely této práce byla vybrána mezinárodní studentské neziskové organizace AIESEC a následně více specifikovaná produktivita v pobočce této organizace v Českých Budějovicích. V závěru praktické práce jsou navrhnuty změny pro zlepšení měření produktivity a dále je uvedeno několik návrhů na zvýšení motivace členů pobočky, která má vliv nejen na produktivitu členů ale také na jejich spokojenost v organizaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.