Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Šíření signálů bezdrátových komunikačních systémů IEEE 802.11
Vyčítal, Jaroslav ; Fliegel, Karel (oponent) ; Polák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o šíření vln. Je zde uvedeno rozdělení vln dle vlnové délky. Zaměřuje se na pásmo UHF a SHF ve kterém pracuje systém IEEE802.11n. Obsahuje rozdělení modelů dle typu buněk. Popisuje které způsoby šíření jsou v daném typu buňky dominantní. Je zde uvedeno několik modelů šíření, které jsou následně modelovány v prostředí Matlab. Modely jsou následně srovnány s experimentálním měřením.
Computational methods in single molecule localization microscopy
Ovesný, Martin ; Hagen, Guy Michael (vedoucí práce) ; Plášek, Jaromír (oponent) ; Fliegel, Karel (oponent)
Výpočetní metody v jednomolekulové lokalizační mikroskopii Abstrakt Fluorescenční mikroskopie je jedním z hlavních nástrojů biomedicínského výzkumu díky tomu, že se jedná o neinvazivní nedestruktivní a vysoce specifickou zobrazovací metodu. Bohužel optický mikroskop je difrakčně limitovaný systém, což znamená, že nejvyšší dosažitelné rozlišení je přibližně 250 nm laterálně a 500 nm axiálně. Jelikož většina buněčných struktur, o které se výzkumníci zajímají, je menší, zvýšení rozlišovací schopnosti je velice důležité. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod, které umožňují zobrazování za hranicí difrakce. Jednou z nich je jednomolekulová lokalizační mikroskopie, která dokáže rozlišit detaily až do 5nm. Tato metoda je však velmi výpočetně náročná. Vývoj metod pro zobrazování a analýzu dat z jednomolekulové lokalizační mikroskopie je předmětem této práce. V lokalizační mikroskopii je obraz se superrozlišením zrekonstruován z dlouhé sekvence kon- venčních obrázků jednotlivých řídce distribuovaných fotoaktivovaných molekul. Ty jsou systematicky lokalizovány se subdifrakční přesností. V této práci jsme navrhli, implementovali a experimen- tálně ověřili sadu metod pro automatické zpracování, analýzu a vizualizaci dat pořízených jed- nomolekulovou lokalizační mikroskopií....
Issues of Colour Management in contemporary Motion Picture Creation
Stock, Helga ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; FLIEGEL, Karel (oponent)
The objectives of this thesis is to contemplate the complex process of colour reproduction in motion picture production from a cinematographer´s point of view, and to clarify the importance of colour in the context of cinematography by establishing cinematography as an art form.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.