Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení zásob ve výrobním podniku
Cahová, Markéta
Řízení zásob hraje v podniku významnou roli, neboť pokud je skladováno velké množství zásob, dochází k vázání značné části finančních prostředků. Na druhou stranu, pokud má podnik málo zásob, v krajních případech může dojít až k přerušení provozu. Bakalářská práce se zabývá optimalizací nejvýznamnějších skladových položek výrobního podniku ABC, spol. s r. o. Na základě ABC analýzy jsou zásoby výrobního podniku rozděleny do skupin dle jejich významnosti. Na nejdůležitější zásoby ze skupiny A je aplikován model EOQ, na základě kterého jsou stanoveny optimální velikosti objednávky. Následně je provedeno zhodnocení stávajícího řízení zásob a jsou navržena doporučení pro změnu v řízení těchto skladových položek, která povedou k minimálním celkovým nákladům spojenými se zásobami. Jsou zde také uvedena omezení, která mohla výsledky práce ovlivnit.

Viz též: podobná jména autorů
3 CAHOVÁ, Monika
2 Cahová, Miroslava
3 Cahová, Monika
2 Cáhová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.