Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 840 záznamů.  začátekpředchozí658 - 667dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Index dovozních cen a jeho vazba na vývoj cen ropy
Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Práce se zabývá analýzou, jakou sílu má změna cen ropy (brent) na komoditním trhu na index dovozních cen v České republice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Domácnosti z hlediska genderu, 2011
Český statistický úřad
Analýza vychází ze SLDB 2011 a zabývá se genderovými rozdíly zejména u neúplných rodin a v domácnostech jednotlivců. Všímá si rozdílů podle věku, úrovně vzdělání či ekonomické aktivity, případně v závislosti na počtu závislých dětí v neúplných rodinách. Soustředí se také na základní genderové charakteristiky u faktických manželství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice
Český statistický úřad
Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a užitkové ploše bytů, počtu pokojů, o době výstavby a hodnotě bytů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími
Marta Petráňová ; Bohuslav Mejstřík ; Český statistický úřad
Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - srovnání rozsahu práce v atypickou dobu mezi různými profesemi a odvětvími, frekvence noční práce, srovnání v rámci EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Ženy pracují na směny stejně často jako muži
Marta Petráňová ; Bohuslav Mejstřík ; Český statistický úřad
Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - zaměstnanost žen, práce na směny, zaměstnanost v národním hospodářství, srovnání v rámci EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších
Český statistický úřad
Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - délka pracovní doby, podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu, srovnání v rámci EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Čtvrt milionu neaktivních důchodců chtělo pracovat
Český statistický úřad
Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou a neaktivitou probíhá v České republice velmi rychle a soustřeďuje se do období vzniku nároku na starobní důchod a několika málo následujících let. 244 tis. neaktivních důchodců uvedlo, že chtělo v okamžiku ukončení ekonomické aktivity nadále pracovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
České domácnosti: Co o nich víme?
Drahomíra Dubská ; Český statistický úřad
Odlišnost informací ze sektoru domácností jako celku s informacemi o domácnostech z rodinných účtů a SILC. Rok 2012 v základních ukazatelích disponibilního důchodu domácností. Vliv inflace. Bohatství domácností ve smyslu čistého jmění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Co znamená vysoká dovozní náročnost české ekonomiky
Drahomíra Dubská ; Český statistický úřad
Cílem analýzy bylo zjistit, jaký vliv může mít umělé oslabení kurzu koruny na dovozní náročnost české ekonomiky. Analýza se zabývá náročností vyprodukované nové hodnoty, resp. celé produkce, české ekonomiky na zdroje z dovozu. Porovnává tuto náročnost na dovozy a zboží do ČR, resp. pouze na samotné zboží, v evropském kontextu. Zjišťuje, jaký podíl z celkových dovozů připadá na další zpracování a úpravu (mezispotřebu). Podle toho usuzuje, jak velký může mít dopad vstupních podmínek, mimo jiné změn směnného kurzu koruny, na tyto dovozy. Citlivost na změny kurzu koruny v jednotlivých odvětvích jsou analyzovány podle toho, kolik zboží a služeb z dovozu samy spotřebovávají za pomoci input-output tabulek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza výstavby nebytových budov v České republice v roce 2012
Český statistický úřad
Informace o nově dokončených nebytových budovách v roce 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 840 záznamů.   začátekpředchozí658 - 667dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.