Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS
Čech, Vratislav ; Jakubcová, Marie (oponent) ; Beranová, Michaela (vedoucí práce)
Předmětem práce Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS je analýza rozdílů ve vykazování účetních informací dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). První část práce přibližuje teoretická východiska účetního výkaznictví a obecné požadavky na něj kladené. V druhé části jsou odděleně popsány základy účetního výkaznictví dle České účetní legislativy a IFRS. Třetí a nejrozsáhlejší část práce je věnována analýze konkrétních rozdílů a problémům z nich vyplývajících. Práce může sloužit jako návod pro vytvoření převodu účetní závěrky.

Viz též: podobná jména autorů
1 Čech, Viktor
2 Čech, Vlastimil
3 Čech, Vojtěch
1 Čech, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.