National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Collection of Sensor Data into Cloud
Záhorský, Matej ; Musil, Petr (referee) ; Nosko, Svetozár (advisor)
Primárnym účelom tejto práce je zber dát z vybraných senzorov do vzdialeného Cloudu prostredníctvom platformy STM32MP1. V prvej časti práce je popísaná teória ohľadom možností zberu dát, ich kryptografického zabezpečenia a funkcie daného mikrokontroléra. V druhej časti je navrhnuté a implementované vhodné softvérové riešenie pre efektívne a bezpečné zbieranie dát z vybraných senzorov. Na koniec sú vyhodnotené vlastnosti riešenia, čo zahrňuje i rýchlosť kryptografického podpisovania v reálnej aplikácií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.