National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Limity pro použití a využití kalů
Vencovský, Tomislav
Řešení projektu bylo zaměřeno na porovnání limitních hodnot kalů z ČOV, uváděných v příslušných právních předpisech, k hodnotám zjištěným přímo v provozních podmínkách při nakládání s těmito kaly, a to vždy ve vztahu k různým způsobům nakládání s kaly z ČOV. Porovnány byly hodnoty zemědělské půdy a na ní pěstované kukuřice na pozemku s aplikovanými kaly z ČOV a na pozemku bez aplikace kalů, dále parametry kalů z různých typů ČOV ve vztahu k legislativě pro přímou aplikaci kalů na zemědělské pozemky. Byla zajištěna rekultivace staré skládky domovních odpadů za použití kalů z ČOV s následným sledováním vlivu rekultivace na okolní prostředí, byly zajištěny hodnoty vypouštěných odpadních vod u různých producentů a zahájeno zajišťování podkladů pro ekonomické vyhodnocování nákladů spojených s nakládání s kaly z ČOV.
Limity pro použití a využití kalů
Ing. Tomislav Vencovský ; Vencovský, Tomislav
Charakteristika projektu. Problematika kalů obecně. Provozní řád vybrané ČOV. Provozní řád vybrané skládky odpadů. Provozní řád vybraného zařízení ke kompostování odpadů. Vyhodnocení řešení projektu za rok 2003.
Limity pro použití a využití kalů
Ing. Tomislav Vencovský ; Vencovský, Tomislav
Řešení projektu lze rozdělit do několika částí: a) doporučené způsoby využití kalů dle obsahu rizikových prvků, b) kvalita čistírenských kalů ve vztahu ke kvalitě odpadních vod, c) ekonomické vazby při nakládání s kaly z ČOV, d) legislativní aspekty v oblasti nakládání s kaly z ČOV.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.