Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí
Vaverková, Magdalena Daria
Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především proto, že skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů. Obecně lze konstatovat, že skládkování odpadů může mít v některých případech negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí.

Viz též: podobná jména autorů
1 Vaverková, Magdalena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.