Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče
Strouhová, Vladimíra ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
: Tématem rigorózní práce je intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče. Na daný problém je nazíráno nejenom z hlediska soukromoprávního, ale celou prací prostupuje snaha analyzovat značně složitou a neustále se vyvíjející problematiku z pohledu veřejnoprávního v souvislostech se zásahy a pravomocemi státu a jeho příslušných orgánů s ohledem na existenci veřejného zájmu společnosti spočívajícím v ochraně práv ohrožených dětí vyrůstajících v nevhodném rodinném prostředí či bez tohoto prostředí v ústavních zařízeních. Pozornost je věnována právní úpravě náhradní rodinné péče předchozí i současné ve světle Nového občanského zákoníku, judikatury vyšších soudů včetně Evropského soudu pro lidská práva a mezinárodních smluv s ohledem na právo na rodinný život. Práci doplňuje pojednání o psychologických aspektech náhradní rodinné péče a zahraniční exkurs srovnávající právní úpravu vybraných tří zemí Evropské unie a to Anglie, Slovenska a Bulharska. Cílem práce je poukázat na aktuální problémy, na nutnost celostního přístupu všech zúčastněných subjektů, na roztříštěnost a nesystémovost exekutivy i z pohledu praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.