Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky
Stein, Zbyněk
Ve dnech 29.–30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
Stein, Zbyněk
Ve dnech 29.–30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec
Stein, Zbyněk
Ve dnech 29.-30. května 2012 proběhla na půdě Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) zaměřená na uživatele. Organizátorem akce byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Cílem konference bylo především informovat uživatele o již dostupných produktech a službách programu GMES, poukázat na budoucí portfolio dat a diskutovat potřeby uživatelů, kteří je budou moci využívat.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Možnosti využití formátu SVG a jazyku JavaScript pro tvorbu interaktivních map
Stein, Zbyněk ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Schneider, Michal (oponent)
Cílem této práce je ukázat možnosti formátu SVG a jazyku JavaScript při tvorbě interaktivních map. Práce se zaměřuje především na tvorbu jednotlivých prvků digitálních interaktivních map. V teoretické části je kladen důraz na vymezení pojmu interaktivní mapa a jejích nedílných součástí. Představeny jsou oba použité formáty, jejich vývoj, způsob zápisu a zejména možnosti jejich použití. Stručně jsou uvedeny i další technologie použité v praktické části práce. V další části práce je diskutována a hodnocena tvorba prvků a možnosti využití zvolených formátů v praxi. Výsledkem je zhodnocení využitelnosti obou formátů při tvorbě prvků interaktivních map, návrh metodického postupu tvorby jednotlivých prvků, které jsou následně demonstrovány v ukázkové interaktivní mapě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.