National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Administration Interface for Information System for Musicians
Sikora, Vít ; Burget, Radek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Tato práce popisuje realizaci webové aplikace, která umožňuje centrální administraci služeb pro sbor umělců, jako je například komorní orchestr. Do této administrace patří zejména správa obsahu webové prezentace, umělců a jejich smluv a honorářů, koncertů, skladeb a rezervací a objednávek online vstupenek. Aplikace integruje vestavný Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní (KORES), vytvořený v rámci bakalářské práce a spravuje dále jím vytvořené objednávky.
Configuration and Reservation System for Concert Halls
Sikora, Vít ; Burget, Radek (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
This paper describes the implementation of a web application that enables configuring events in concert halls and defining sections and seats in those halls. Furthermore, application can run in a mode for end users that enables placing reservations in previously defined halls. Certain emphasis is placed on customizability so that it would be easy to integrate this application into an existing system. Implementation is divided into server part (REST API) realized using PHP 7 with Restler framework and to client part built as a single page application using modern Javascript (ECMAScript 2016) with React framework and transpiled to common Javascript and HTML using Webpack and Babel. 

See also: similar author names
4 Sikora, Vojtěch
1 Sikora, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.