National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Friction measuring of human joints
Šnejdar, Radim ; Ranuša, Matúš (referee) ; Čípek, Pavel (advisor)
This bachelor thesis concerns about the tribology of real joints. The aim of this work is an elucidation of the influence of chosen operating conditions on shear force coefficient. It deals especially about speed, strain and rehydration. The experimental tasks will be realized on tribometer, which is available in laboratories of ÚK. In this work, current state of knowledge in the area of discussed issues are described. Also the device and measured methods which help to measure and evaluate data files. In the last section of this work, the results are evaluated and the following conclusions are established.
VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS
Ranuša, Matúš ; Bryant, Dr Michael (referee) ; Dr Prashant K. Sharma (referee) ; Vrbka, Martin (advisor)
Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu pomocou 3D optického skeneru. Tento nový prístup je časovo efektívny, poskytuje veľké množstvo snímaných bodov na povrchu implantátu. Množstvo bodov umožňuje presnejšiu rekonštrukciu pôvodnej geometrie a prípadné rekonštrukcie nežiaducich poškodení polyetylénovej vložky pri extrakcii. Predstavené metóda bola validovaná za pomoci štandardizovanej gravimetrickej metódy v súlade s ISO 14242. Následne bol optická skenovacia metóda použitá v troch štúdiách zameraných na analýzu opotrebenia, mechanické zmeny artikulujúceho povrchu a mikroštruktúrne zmeny v dôsledku zlyhania implantátu. Analýza 23 extrahovaných polyetylénových vložiek typ Bicon - plus s rozšíreným použitím v Českej republike poukázala na niektoré problémy spojené so zlyhaním implantátu. Adhezívno - abrazívne opotrebenie bolo identifikované v oblasti penetrácie femurálnej hlavice a následné poškodenia ako delaminácia materiálu , plastické deformácie a pitting boli pozorované v okolí tejto oblasti. Analýza materiálových vlastností poukázala na degradáciu mechanických a chemických vlastností, čo bolo prevažne závislé od rozsahu opotrebenia implantátu. U implantátov boli pozorované výrazné plastické deformácie , nárast oxidačného indexu a nižší pomer tvrdosti voči modulu elasticity, v porovnaní s novými vzorkami. Tečenie materiálu a plastické deformácie, ktoré vykazovali všetky extrahované vzorky boli analyzované v závere predloženej dizertačnej práce, na základe testov na nových implantátoch v zábehovom cykle. Cieľom práce je uviesť nový prístup analýzy opotrebenia polyetylénových vložiek za pomoci optických skenovacích metód a preukázať jeho použiteľnosť na analýze súboru extrahovaných implantátov. Výsledky získané pomocou tejto metódy sa ukázali ako vhodné a môžu viesť k lepšiemu pochopeniu procesov opotrebenia a zlyhávania implantátov.
Experimental Assessment of Influence of Polyethylene Liners' Position on Plastic Deformation in the Run-in Phase of Wear
Zeman, Jakub ; Daniel, Matej (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
The diploma thesis is focused on the run-in phase of total hip replacement. Mutual adjustment of contact surfaces takes place in this phase and polyethylene acetabular cup shows notable creep behaviour. The magnitude of creep deformations is assessed experimentally in relation to acetabular cups orientation in human body after its implantation. The condition of articulating surfaces is also assessed as well as resulting coefficient of friction in run-in phase. Physiological load and kinematics of the artificial joint as well as physiological conditioning is achieved by new module of existing joint simulator, which is created as part of this thesis. Deformations and condition of articulating surfaces are assessed via optical methods and SEM. Findings about the run-in phase are compared with existing FEM analyses to evaluate simplifications used in these analyses. Measurement of creep deformations has also potential to improve the accuracy of acetabular wear diagnosis in clinical practice.
Mixed-flow submersible water pump driven by hydrostatic motor
Para, Marcel ; Ranuša, Matúš (referee) ; Nevrlý, Josef (advisor)
Bachelor thesis solves the problem of a submersible, diagonal hydrostatic pump. This study describes the basic principles of hydraulics and equipment. The possibility of engaging the hydrostatic system as an amphibious vehicle is investigated in the Bachelor thesis. The work is written in cooperation with the sponsor of HYDRAULIC RESEARCH CENTRE, spol. S.r.o., which is part of SPL Holding., Inc.
Design of the pneumatic circuits tester
Buš, Martin ; Ranuša, Matúš (referee) ; Kučera, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the constructional solution of pneumatic circuit tester. In the first part of bachelor thesis there are brief information about Aventics Pneumobil Competition and racing vehicles of BUT team. The distribution of pneumatic cylinders, pneumatic control elements and sensors is outlined. The second part draws out a conceptual solution of load. Based on conceptual solution is developer structural design of pneumatic circuit tester.
Design of mounting table for assembly of printing block onto hub according to micropoint
Navrátil, Václav ; Ranuša, Matúš (referee) ; Kučera, Petr (advisor)
The aim of this bachelor’s thesis is to create a draft for the design of mounting table for assembly of printig plate onto sleev according to microdot for newly designed mounting machine made by company Soma Engineering. The first part of the thesis includes the profile of the company, the principle of flexoprint and overview of other companies‘ machines. The second part focused on draft of possible versions of the solution, their pros and cons and estimated costs of individual solution. The third parst of thesis is dedicated to a chosen version and its detailed elaboration.
Analysis and optimalization of pneumatic system of race pneumobile
Navrátil, Lukáš ; Nevrlý, Josef (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
This thesis deals with the theoretical design of the new pneumatic system, which should lead to increased performance and fuel racing pneumobilu Blowfish. After the theoretical proposal deals with the analysis of both the new pneumatic circuit, and the old pneumatic circuit. The culmination of this work will be participating in the competition with the pneumobil in Hungary, Eger. The first part describes the current state pneumobilu contest and its rules. Further there are described in detail pneumatic elements that are used to pneumobilu. In the second part contains measurements that verify the effectiveness of the new pneumatic circuit.
Design of front wheel suspension and modification of steering of racing pneumobile
Zvoníček, Josef ; Macháček, Ondřej (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
The bachelor thesis focuses on the structural design of steering of the racing pneumobile. The thesis includes the analysis of the original state of the vehicle and explores the ideas for modifications. The final part of the thesis describes the construction of steering along with the drawing documentation.
Design and analysis of racing pneumobile frame
Jelínek, Josef ; Roupec, Jakub (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
This bachelor thesis reacts to the changes in the Aventics Pneumobil competition in the new season and proposes a solution to eliminate problems affecting drivability of the vehicle which were identified previously. Part of this thesis aims to analyze recent Institute of machine and industrial design at Brno University of Technology’s pneumobile vehicles frames and their problems. It also contains a whole new frame designing process. There are basic informations about the Aventics Pneumobil competition and its rules connected to this thesis. The process of designing a new frame requests a lot of input quantities of the vehicle. A lot of them were unknown and had to be set in order to gain the desired vehicle properties. The main part of the thesis is the construction part. A detailed CAD model is designed on the basis of chosen vehicle concept. It is then exported into a Finite element software for a strength analysis. All results are summarized in the conclusion and the next procedure is recommended.
Review of the options and methods of manufacture polyethylene acetabular cups artificial hip joint
Klus, Patrik ; Ficza, Ildikó (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
The bachelor‘s thesis gives a complex review of options and methods for manufacturing polyethylene acetabular liners in artificial joint hips. It describes the development process of polyethylene from the early 70s to nowadays. Several manufacturing techniques of polyethylene liners and their effect on the wear resistance are also listed. The final part of the thesis focuses on older and modern evaluation methods of linear or volumetric wear rate of polyethylene liners.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.