Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Influence of the Type of Electrodes on the Biological Impedance Measurement
Prokopyeva, Elena
Electric impedance during meat storage can be affected by various processes: microbial growth, changing of ions mobility, structural changes, etc. Impedance of biological tissues is frequency dependent. The aim of current study is to determine and evaluate the impedance properties of pork meat using two types of electrodes. Measurements were performed during three days in frequency range 100 Hz ÷ 1 MHz.
Měření viability buněk
Prokopyeva, Elena ; Sekora, Jiří (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá způsoby určování životaschopnosti buněk a jejího měřením. V první části práce je stručný úvod do teorie životaschopnosti buněk, jsou popsány metody měření buněčné viability a typy fluorescenčních sond. Dále práce obsahuje stručný popis metod obrazového zpracování, je popsán fluorescenční mikroskop a použité filtry. V praktické části je popsán systém realizováný v grafickém programovacím prostředí LabVIEW pro vyhodnocení viability buněk, jsou vysvětleny funkce jednotlivých použitých bloků, program je ověřen na modelových datech.

Viz též: podobná jména autorů
1 Prokopyeva, E.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.