Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Effect of pH on the Oxide Film Formation on a Pristine Zr Electrode
Hromadová, Magdaléna ; Kocábová, Jana ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír
Effect of pH on the oxidation of zirconium metal was studied by cyclic voltammetry in\naqueous borate buffer solutions as a function of the potential scan rate and pH from 4.80 to\n9.17. The results show that the oxide growth kinetics depends on pH of the electrolyte\nsolution and the total amount of irreversibly formed oxide under the potentiodynamic\nconditions decreases with decreasing buffer pH in accord with thermodynamic considerations.\nCathodic current corresponding to hydrogen evolution reaction diminishes in the presence of\nanodically modified electrode compared to bare zirconium.
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír ; Gasior, Jindřich ; Mészáros, G. ; Lainé, P. P.
Vývojáři elektronických součástek stojí před palčivým problémem. Podle Moorova zákona 1, empirického pravidla odhadujícího možnosti v miniaturizaci elektronických součástek, již brzy nebude možné pokračovat ve zvyšování výkonu elektronických zařízení při zachování jejich rozměrů. Současná věda navrhuje hned několik možných směrů, jak nahradit doposud sloužící technologie na bázi křemíku. Jednou z nich je vývoj a použití specializovaných molekul 2.
Spectroelectrochemical Study of Electron Transfer in the Extended 1,1 '-Bipyridinium Cation
Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír ; Valášek, M. ; Tarábek, Ján
Electron transfer (ET) in the extended 1, 1 ' -bipyridinium has been investigated by UV Nis/NIR and EPR in-situ spectroelectrochemical techniques. During the in-situ cyclic voltammetric scan no EPR signal was observed at the potential corresponding to the first electron transfer at room temperature, whereas the EPR signal for the subsequent ET steadily increased and was observed even at the potentials corresponding to the fourth electron transfer. The EPR signal was detected for the first electron transfer step only at elevated temperature. The evidence for the presence of comproportionation processes and for the formation of n-dimer is discussed.
Elektrochemické vlastnosti rozvětvených pyridiniových kationtů
Lachmanová, Štěpánka ; Hromadová, Magdaléna ; Pospíšil, Lubomír ; Lainé, P. P.
Vlastnosti prodloužených pyridiniových molekul jsou v současné době hojně studovány zejména pro jejich možné využití v elektronice. I poměrně malé změny v jejich struktuře mohou vést k významným rozdílům v jejich chování 1-3. V této práci byly studovány čtyři molekuly, jejichž struktura je znázorněna na Obr. 1 za účelem určení heterogenních rychlostních konstant procesu přenosu elektronů.
Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů
Sokolová, Romana ; Pospíšil, Lubomír ; Hromadová, Magdaléna ; Ludvík, Jiří
V zemědělství je běžně používáno několik stovek pesticidů. Zjištění způsobu degradace pesticidů a charakterizace jejich degradačních produktů je významný celosvětový problém. Při biologické aktivitě některých pesticidů hrají podstatnou úlohu reakce přenosu elektronu. Ioxynil (3,5-diido-4-hydroxy-benzonitril), bromoxynil (3,5-dibromo-4-hyodoxy-benzonitril) a chloroxynil (3,5-dichloro-4-hrydoxy-benzonitril) jsou široce používané herbicidy, které patří do skupiny herbicidů, jejichž účinek spočívá v inhibici elektronového přenosu ve Fotosystému II zelených rostlin. Pomocí GC-MS identifikace produktů po úplné elektrolýze při konstantním potenciálu a analýzou cyklických coltamogramů bez a za přítomnosti halogenidů v roztoku bylo prokázáno, že při redukci těchto látek dochází k rozštěpení vazby C-halogen.
On the Mechanism of Electrochemical Reduction of Dodecylpyridinium Bromide in Aprotic Media. An Impedance Study
Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír
Reduction mechanism of n-dodecylpyridinium bromide (DPBr) in dimethylsulfoxide has been studied. Based on the classical polarographis methods as well as on the use of AC voltammetry and impendance spectroscopy techniques it was shown that DPBr is reduced in a reversible one electron transfer step followed by the dimerization of the corresponding radical species.
Electrochemistry of selected radiosenzitizer-etanidazole
Gál, Miroslav ; Híveš, J. ; Sokolová, Romana ; Hromadová, Magdaléna ; Kocábová, Jana ; Kolivoška, Viliam ; Pospíšil, Lubomír
The first electron transfer to radiosensitizer etanidazole (ETN) and ETN radical anion formation in buffered aqueous media was studied by means of voltammetric techniques and Electrochemical Impendance Spectroscopy (EIS). The heterogeneous electron transfer rate constant for the first reduction of ETN (radical anion production) k0 for the redox couple and so called E1,7 potential were calculated. The obtained values of k0 and E1,7 potential indicate that ETN compared to some other possible chemical radiosensitizers requires lower energy to accept the first electron during metabolic pathway.
Fullerene C60 in Aqueous Medium
Kocábová, Jana ; Gál, Miroslav ; Hromadová, Magdaléna ; Kavan, Ladislav ; Pospíšil, Lubomír ; Sokolová, Romana
The aqueous solution of C60 was investigated by electrochemical and spectroscopis methods such as UV-Vis, Raman, FTIR and AFM techniques. The association constants of fullerene-gamma-cyclodextrin complex and ,ethanofullerene conjugates with beta-cyclodextrins in aqueous solution were evaluated from the shifts of the formal redox potential of complexed and uncomplexed fullerene. The most suitable techniques for electrochemical characterization of fullerene derivatives proved to be the low-frequency phase-sensitive AC polarography and the steady-state voltammetry.
The Electrochemistry of Natural Pigments
Sokolová, Romana ; Degano, I. ; Hromadová, Magdaléna ; Pospíšil, Lubomír
The electrochemical properties of flavonoid compounds (hemotoxylin, quercetin) were studied in buffered aqueous and non-aqueous solutions. The role of the preceding protonation/deprotonation on the electron transfer was estimated. The absorption spectra of these compounds, which contain a chromophore, were recorded during their oxidation. The electrochemical techniques were combined with GC-MS analysis in order to identify the degradation products. The mechanism of the formation of degradation products will be discussed.
Electrochemical characterization of water soluble fullerenes
Kocábová, Jana ; Gál, Miroslav ; Hromadová, Magdaléna ; Pospíšil, Lubomír
Fullere (C60) is a highly hydrophobic compound and it is considered to be insoluble in water. Different approaches were described for preparing aqueous solutions of C60. One of the possibilities is to create an inclusion complex of the C60 inside a cavity of gamma-cyclodextrin. Recently, we have shown that such complexes are capable of the electrochemical conversion of N2 to ammonium ions.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pospíšil, Leopold
1 Pospíšil, Ludvík
2 Pospíšil, Luděk
13 Pospíšil, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.