Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative morphology of structures associated with metathoracic scent glands in Heteroptera
Kment, Petr ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Pluot-Sigwalt, Dominique (oponent)
V předloženépráci jsem studoval vnější struktury asociované s vyústěnímzadohrudních pachoých žlaz u ploštic (Heteroptera), zejménapak u nadčelediPentatomoidea. Zaměřil jsem se i) na přehled terminologie používanév popisech makroskulptury a mikroskulptury těchto struktur, ii) morfologii a diverzitu těchto strukturu jednotliv.ýchčeledíPentatomoidea, a iii) pokus o homologizaci a polarizaci zjištěných stavůtěchto struktur a testovaníjejich možnépoužitelnostipři tvorbě hypotézyo !logenezi Pentatomoidea. Následující anglické terminy jsou vybrány jako nejvhodnějšípro popis makroskulptury (thoracic scent efferent system (intemal and extemal), valvular apparatus,internal orifice, vestibule,vestibularscar,ostiole,periostiolardepression'peritreme,auricle, spout,groove' Íuga, disc, perítremallobes,evaporatorium,and gyrification)a mikroskulptury(mycoid microsculpture' mushroom body, cap, stem, bridge, alveole, trabeculae,and peritremal microsculpture).Tyto termínyjsou definovány a doplněny o obsáhléseznamy synonym pro každýz nich. Systémvnějšístrukturyodvádějícísekret(externalscentefferentsystem)je popsán u zástupců všech čeledí Pentatomoidea. Následující stalry jednotlilných znaků jsou povďovány za pleziomoďní:vestibulámíjizva (vestibularscar)je lTvinuta; ostiola se nacbázi mezí střednía zadníkyčelníjámou, je velká,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.